Darmowa dostawa od 350,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak złożyć reklamację?

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

Przed złożeniem reklamacji przeczytaj Regulamin (Dział VII. REKLAMACJE). Aby prawidłowo złożyć reklamację przygotuj pismo reklamacyjne i odeślij reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Jeżeli do towaru dołączony był paragon, odeślij oryginał paragonu. W przypadku zakupu na fakturę, podaj numer faktury w treści pisma reklamacyjnego.

Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych wymagań, Twoja reklamacja nie będzie rozpatrywana do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub informacji.

ZWROT KOSZTÓW

Zwrot kosztów odesłania reklamowanego towaru, w kwocie nie przekraczającej kosztu nadania paczki pocztowej ekonomicznej lub listu ekonomicznego wg cennika Poczty Polskiej, zwracany jest po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

JAK ODESŁAĆ TOWAR?

1. Zabezpiecz i zapakuj towar w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie, umieść w paczce dowód zakupu (paragon) i pismo reklamacyjne.

2. Udaj się na pocztę lub do punktu nadawczego innego przewoźnika.

3. Wypełnij blankiet nadania i podaj następujące dane odbiorcy: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Sp.J., ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin,

4. Opłać i nadaj przesyłkę.

WZÓR PISMA REKLAMACYJNEGO

Kupujący (dane składającego reklamację) imię i nazwisko …..................................................

nazwa firmy (jeżeli dotyczy) …..................................................................................................

dokładny adres .........................................................................................................................

Sprzedający: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

Reklamuję produkt …...............................................................................................................

o numerze fabrycznym, nr serii: ……...................…….............................................................

zakupiony w dniu ……………….……........... numer zamówienia …........................................

numer paragonu lub faktury …..................................

W dniu …..................................... stwierdziłem, że ww. produkt posiada wadę, polegającą na (dokładny opis wady): ……....………................................................................................................................

.................................................................................................……………………….....

Z produktem wydano kartę gwarancyjną (tak/nie*), Posiadam kartę gwarancyjną (tak / nie*), ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się:

- wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad (tak / nie*)

- zwrotu ceny produktu (tak/nie*).

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr …...............................................................................

którego posiadaczem jest …..................................…....................................

Do niniejszego pisma dołączam paragon fiskalny (tak/nie*) nr .............................................................................................,

towar zakupiłem na fakturę (tak/nie*) nr .................................... z dnia ........................................... .

Uwagi : ….............................................................................................. .

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …........................................................ (nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)

( * niepotrzebne skreślić)

pixel